MASKINPARK OG UTSTYR

UTSTYR

Maskinpark oppstillt

Spylebiler

3 fullkombi suge/spylebiler med kapasitet +/-10m3 på vann og slam.

Slamsuger i arbeid

Slamsugere

Vi har flere typer slamsugere, både med og uten henger. 

Arbeidere med minispyler

Minispyler

1 minispyler, kapasitet 1m3 med kamera, peileutstyr og dokumentasjon.

Spylearm spyler vei i tunell.

Spesialutstyr

Vi disponerer en mengde spesialutstyr.

Sammensatt bilde av kamerautstyr

Kamerautstyr

Kamerutstyr til alle typer rørinspeksjon.

Kombibil med henger

Tilhenger

1 tilhenger for slam og husdyrgjødsel

Kombibil sett fra siden

KOMBIBIL

Benyttes til alle typer spyle- og sugejobber. Det kan være alt fra spyling av tett kjøkkenavløp til tømming av minirenseanlegg. Bilene er utstyrt med separat kammer for vann og slam.

 • 9 m løftehøyde
 • 60 m sugeslange som standard
 • 80 m ½’’ spyleslange som standard
 • Opptil 200 m 1’’ spyleslange med mulighet for å skjøte på
 • Justerbart vanntrykk/vannmengde
 • Kombinert påbygg med spyle- og sugemuligheter
Minispyler

MINISPYLER

Benyttes til spyling i områder som er vanskelig å komme til. Det kan være i smale bygater, parkeringsanlegg eller fritidseiendommer. Mini spylern er utstyrt med spyleaggregat til rengjøring av tette rør, effektiv rengjøring av kjøkkenavløp  ol. I tillegg er bilen utstyrt med moderne kamera/rørinnspeksjonsutstyr.

 • Høyde 225 cm
 • Fult rigget kamerautstyr dim.40mm og oppover. For feilsøk og godkjent dokumentasjon for nyannlegg.
 • Muligheter for peiling og måling av dybde
 • 80 m spyleslange
 • Mini spyleslange for innendørs bruk 35m
 • Kombinert påbygg med spyle- og sugemuligheter
 • Justerbart trykk opp til 200 bar

 

Slamsuger i arbeid

SLAMSUGER

Vi har flere typer slamsugere, både med og uten henger. De aller fleste har separat vanntank med spylemulighet. Kapasiteten varierer fra 8 m3 og helt opp til 25 m3. En slamsuger kan ta på seg alle typer slamsugeoppdrag som tømming av fettutskiller, septiktank og transport av slam.

 • Kapasitet fra 8 m3til 25 m3
 • 60 m suggeslange som standard
 • 2’’-3’’4’’ sugeslange

Flere med 80 m ½’’ spyleslangeFlere med hydraulisk sugebomFlere

SPESIALUTSTYR

Vi disponerer en mengde spesialutstyr.

I tillegg har vi et stort utvalg spyledyser til nesten alle formål.

Spyling av røtter,

Kutte pakninger,

Fjerning av betongrester eller andre harde avleiringer

 

Uniarm 700

Minispylebom

P-plasser

Gangveier

Fortau

mm

Inspeksjonskamera
Styreenhet for rørinspeksjon

KAMERAUTSTYR

Kamerautstyr til alle typer rørinspeksjon 

RØRINSPEKSJON

Spørsmålet: Hvorfor er det viktig å foreta rørinspeksjon når et rør likevel skal skiftes eller fornyes?

Svaret: Rørinspeksjon er den beste måten å dokumentere tilstanden på et rør både før og etter at rørfornying eller utskifting er foretatt.

 Rørinspeksjon er en metode for innvendig kontroll av gamle og nye vann- og avløpsledninger. Rørinspeksjon benyttes også til alle typer rør innen industri, offshore, kommunal, fjernvarme og private rørledninger.

I forbindelse med rehabilitering eller rørfornying er dette det beste verktøyet for en tilstandskontroll  før et ledningsstrekk skal fornyes.

Ved rørinspeksjonsoppdrag skal det benyttes operatører med gyldig operatørbevis utstedt av Norsk Vann og Rørinspeksjon Norge (RIN)

Mer om rørinspeksjon

En rørinspeksjon utføres ved at et kamera dyttes inn i avløpsrøret. Man trenger ikke å grave eller bore eller pigge opp noe sted for å få kameraet inn.

– Vi tar det inn gjennom inspeksjonsluker eller stakeluker i vegg eller kjeller. Vi kan skru av toalettet eller demontere rør under kjøkkenbenken, eller vi kan gå inn fra luftingen i taket, eller fra stakekum i hagen. Vi finner alltid en vei.

For deg som oppdragsgiver vil inspeksjon foretatt av et seriøst firma munne ut i en rapport med eventuelle anbefalinger og en v

Huseier er ansvarlig for stikkledninger frem til hovedledning

Stikkledningene ligger gravd ned i bakken. Ute av syne – og ofte ute av sinn.

Slett ikke alle som eier bolig er klar over at de også eier de nedgravde vann- og avløpsrørene hele veien fram til påkoblingspunkt på kommunale rør. Det er hovedregelen, og den gjelder om stikkledningene går aldri så langt utenfor tomtegrensa di, for eksempel under vei eller gjennom eiendommen til naboen.

Som huseier er du i de aller fleste tilfeller ansvarlig for alt vedlikehold og reparasjoner på dine stikkledninger.

Erfaringer vi dessverre har opplevd de siste årene er flere tilfeller som har endt opp i retten på grunn av feil og skader på avløpsrør/avløps-system etter kjøp/salg.

Når en bolig skifter brukere/eier er det i mange tilfeller slik at boligen blir brukt forskjellig i forhold til tidligere eier. Dette kan være med å skape problemer hvis ting ikke er som det skal i rørene. Dette oppdages med rørinspeksjon bestilt av kjøper etter at problemet har oppstått.

Spør om stikkledningene når du skal kjøpe boøig

Informasjon om boligens stikkledninger forekommer nesten aldri i takstrapporter og boligsalgsdokumenter. I verste fall kan gamle rør i bakken gjøre huskjøpet mye dyrere enn du hadde regnet med.

Skal du kjøpe ny bolig, eller har du kanskje nettopp kjøpt drømmehuset? Da bør du skaffe deg så mye informasjon som mulig om alle rør som følger med på kjøpet. Det gjelder også de utvendige rørene som kobler vann og avløp i boligen til det kommunale nettet, kalt stikkledninger

Informasjon om stikkledningene er spesielt viktig hvis boligen er mer enn 30-40 år.

Gratis og uforpliktende befaring!

For kunder i Stjørdal:

Under befaringen ser vi på jobben, kommer med veiledning, pris, tidsestimat og løsningsforslag.