Om oss

Norske VOAV-teknikk AS ble etablert i 1974. Har sammen med flere av nøkkelpersoner lang erfaring fra faget og bransjen. Vår lange erfaring bidrar til at Norske VOAV-teknikk AS har en unik kompetanse innen vann og avløp.

Samtidig er vi framoverlent og opptatt av å tilegne oss ny kunnskap og nytt utstyr etter hvert som VA-bransjen utvikler seg. Med en topp moderne utstyrspark sørger vi for at våre kunder får en kostnadseffektiv og løsningsorientert behandling.

Norske VOAV-teknikk AS ble i 2022 kjøpt opp av Børstads transport AS og har flyttet til ny adresse; Sutterøygata 14 på Stjørdal. Hvert av selskapene har lang erfaring og stor kompetanse. To sterke selskap setter dem i stand til å ta på seg komplekse oppgaver.

Norske VOAV-teknikk AS har en stabil kundemasse, og utfører daglig oppdrag i Trøndelag og Midt-Norge. Vi har hovedkontor på Harraldreina i Stjørdal kommune.

HMS

Norske VOAV-teknikk AS jobber kontinuerlig med å styrke sikkerheten og trivselen til de som jobber med og rundt oss. Samtidig har vi klare mål om å levere en tjeneste som er så skånsom for miljøet som mulig.

Norske VOAV-teknikk AS jobber i en bransje som er i stadig utvikling og endring. Med økt fokus på miljø og kvalitetsstyring har Norske VOAV-teknikk AS tatt et bevisst valg når det kommer til fokus på HMS & K-arbeid.

Norske VOAV-teknikk AS jobber kontinuerlig med å styrke sikkerheten og trivselen til de som jobber med og rundt oss. Samtidig har vi klare mål om å levere tjenester som er så skånsomme for miljøet som mulig.

Forebygging

Norske VOAV-teknikk AS tror at alle skader og yrkesrelaterte sykdommer/plager, så vel som skade på miljø og omdømme, kan forebygges. HMS er derfor ansett som et langsiktig og nødvendig arbeid for å sikre selskapets økonomi, omdømme. Dette arbeidet innebærer strenge krav til kvalitet, og skal være den røde tråden i alt vi gjør.

Norske VOAV-teknikk AS har som mål å være markedsledende i sin bransje innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

Det meste av vår utstyr er fjernstyrt, noe som gir operatøren mulighet til å minimere faren for uønskede hendelser i forbindelse med jobben.