Norske Voav-Teknikk A/S

Vi utfører alt innen slamsuging – spyling – kamerakjøring

Døgnåpen tlf: 400 63 727

VI TILBYR

Spylebil med henger, til alle typer rør

SPYLING

Spyling av alle typer rør, avløp, spillvann, overvann og drenering.

Tett kloakk, tett kjøkkenavløp

Rengjøring av parkeringskjellere

Rotkutting mm

Les mer om spyling

Slamsuger som pumper opp slam.

SLAMSUGING

Septiktanker for bolig

Lukkede hyttetanker

Tømming av minirenseanlegg.

Tømming og transport av slam fra fiskeoppdrett.

Transport av slam med bil og henger

Les mer om slamsuging

Sammensatte bilder av kamerautstyr

RØRINSPEKSJION

Kamera med godkjent dokumentasjon for nyanlegg, kjøp og salg av bolig, eller annet feilsøk.

Peiling og påvising av rør inkl. dybde. 

Rekkevidde på 320 m.

Les mer om rørinspeksjon

Spyling av vei i tunnel

RENGJØRING

Rengjøring av tak og takrenner.
Gårdsplasser og store p-plasser.
Spyling av parkeringskjellere
Gangvei, fortau mm

Les mer om rengjøring

Sluk i uteområde

SLUK OG SANDFANG

Vi tømmer sluker og sandfang langs vei og gater.

Kombispyler med tilhenger

HUSDYRGJØDSEL

Pumper og henger for flytting og transport av husdyrgjødsel

 

Spyling

Kombibil sett fra siden

Spyling av alle typer rør, avløp, spillvann, overvann og drenering.

 

 • Tett kloakk – Tett kjøkkenavløp
 • Rengjøring av parkeringskjellere
 • Spylebom med uniarm 700
 • Rotkutting
 • Finne årsak til kloakklukt.

Les mer om

Tette rør

At rør tettes er ikke uvanlig. I private hus er tegn på tette rør at vannet ikke renner unna fra vask, toalett eller sluker. Det blir også gjerne kloakklukt i huset. Ta kontakt med oss for en sjekk. Vi rengjør og spyler tette rør, sluker og avløp enkelt ved bruk av vann og høytrykk, og uten noen inngrep i bygningen.

Tette kjøkkenavløp

Kjøkkenet er utsatt for tette avløpsrør. Det kan være lett å glemme at fett og matrester skal kastes i avfallet. I det daglige velger man kanskje en enkel løsning, og spyler fett og matrester bort i kjøkkenvasken. Dermed kommer det tilførsel av matrester og avleiringer av fett i rørene. Får dette feste seg, vokser proppen fort.

Ved akutt tette rør, er høytrykksspyling effektivt. Dette gjør vi på den mest skånsomme og effektive måten.

Rotkutting

I tidens løp kan røtter fra trær og busker utvikle et skikkelig problem for utvendig avløpsrør. Vi kutter og fjerner røtter med spesialutstyr.

FJERNING AV BETONGRESTER

Oppsamling av betongrester og andre harde avleiringer kan føre til tette rør. Vi lokaliserer hvor oppsamlingen er, og fjerner betongen ved hjelp av vann og spesialdyser.

Slamsuging

Slamsuger i arbeid

Slamsuging av:

 • Septiktanker for bolig
 • Lukkede hyttetanker
 • Tømming av minirenseanlegg
 • Transport av slam med bil og henger
 • Tømming og frakt av slam fra fiskeoppdrett.

Tømming av:

 • Arbeidsbrakker
 • Brakketoalett
 • Utleietoalett
 • Festivaltoalett
 • Fettutskillere

Tømming av private avløpsanlegg

Slamsuger i arbeid

Les mer om tømming av private avløpsanlegg i Stjørdal kommune

Slamavskiller

Rørinspeksjon

Sammensatt bilde av kamerautstyr

KAMERA
Kamera med godkjent dokumentasjon for nyanlegg, kjøp og salg av bolig, eller annet feilsøk. Peiling og påvising av rør inkl. dybde

Rekkevidde på 320 m.

KLOAKKLUKT
Finner årsak til lukt.

Peiling og påvising av rør

Mer om rørinspeksjon

En rørinspeksjon utføres ved at et kamera dyttes inn i avløpsrøret. Man trenger ikke å grave eller bore eller pigge opp noe sted for å få kameraet inn.

– Vi tar det inn gjennom inspeksjonsluker eller stakeluker i vegg eller kjeller. Vi kan skru av toalettet eller demontere rør under kjøkkenbenken, eller vi kan gå inn fra luftingen i taket, eller fra stakekum i hagen. Vi finner alltid en vei.

For deg som oppdragsgiver vil inspeksjon foretatt av et seriøst firma munne ut i en rapport med eventuelle anbefalinger og en v

Huseier er ansvarlig for stikkledninger frem til hovedledning

Stikkledningene ligger gravd ned i bakken. Ute av syne – og ofte ute av sinn.

Slett ikke alle som eier bolig er klar over at de også eier de nedgravde vann- og avløpsrørene hele veien fram til påkoblingspunkt på kommunale rør. Det er hovedregelen, og den gjelder om stikkledningene går aldri så langt utenfor tomtegrensa di, for eksempel under vei eller gjennom eiendommen til naboen.

Som huseier er du i de aller fleste tilfeller ansvarlig for alt vedlikehold og reparasjoner på dine stikkledninger.

Erfaringer vi dessverre har opplevd de siste årene er flere tilfeller som har endt opp i retten på grunn av feil og skader på avløpsrør/avløps-system etter kjøp/salg.

Når en bolig skifter brukere/eier er det i mange tilfeller slik at boligen blir brukt forskjellig i forhold til tidligere eier. Dette kan være med å skape problemer hvis ting ikke er som det skal i rørene. Dette oppdages med rørinspeksjon bestilt av kjøper etter at problemet har oppstått.

Spør om stikkledningene når du skal kjøpe bolig

Informasjon om boligens stikkledninger forekommer nesten aldri i takstrapporter og boligsalgsdokumenter. I verste fall kan gamle rør i bakken gjøre huskjøpet mye dyrere enn du hadde regnet med.

Skal du kjøpe ny bolig, eller har du kanskje nettopp kjøpt drømmehuset? Da bør du skaffe deg så mye informasjon som mulig om alle rør som følger med på kjøpet. Det gjelder også de utvendige rørene som kobler vann og avløp i boligen til det kommunale nettet, kalt stikkledninger

Informasjon om stikkledningene er spesielt viktig hvis boligen er mer enn 30-40 år.

Gratis og uforpliktende befaring!

For kunder i Stjørdal:

Under befaringen ser vi på jobben, kommer med veiledning, pris, tidsestimat og løsningsforslag.

Rengjøring

Rengjøring av tak og takrenner. 

Gårdsplasser og store p-plasser. 

Spyling av parkeringskjellere. 

Gangvei, fortau mm

Spylearm som spyler vei i tunell

Sluk og sandfang

Arbeid med minispyler

Vi tømmer sluker og sandfang langs vei og gater.

ACO drensrenner.

Sluk i uteområde

Husdyrgjødsel

Kombibil med henger

Pumper og henger for flytting og transport av husdyrgjødsel

ANSATTE

Jonny

Tlf 922 21 285

Frode

Tlf 975 48 129

Sverre

Tlf 950 79 849

Hans Olav

Tlf 959 44 926